Στεγάνωση Πισίνων – Δεξαμενών

Βασική και απαραίτητη προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργικότητας των πισινών και των δεξαμενών νερού είναι η μη απώλεια νερού. Σε αντίθετη περίπτωση δημιουργούνται προβλήματα των οποίων η αποκατάσταση απαιτεί υψηλό άμεσο…

Συνθετικές Μεμβράνες

Οι συνθετικές μεμβράνες, κατηγοριοποιούνται στις μεμβράνες PVC (πολυϊσοβουτυλενίου και πολυβυνιλοχλωριδίου), στις μεμβράνες ΤPO (Θερμοπλαστικές μεμβράνες πολυολεφίνης) και στις μεμβράνες EPDM ( συνθετικού καουτσούκ ) Οι παραπάνω κατηγορίες μπορούν να είναι…

Ασφαλτικές Μεμβράνες

ΕΙΔΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ  ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Οι μεμβράνες στεγανοποίησης ,ανήκουν στην κατηγορία των σχηματοποιημένων στερεών στεγανοποιητικών υλικών, αποτελούν υλικά βιομηχανικής προέλευσης και εφαρμόζονται στο εργοτάξιο. Κατηγοριοποιούνται στα Σχηματοποιημένα Ασφαλτικά και Σχηματοποιημένα υλικά. Η…

Αντεστραμμένη Μόνωση

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Στην Αντεστραμμένη μόνωση, η στεγανοποιητική μεμβράνη τοποθετείται κάτω από την θερμομονωτική στην σειρά διαστρωμάτωσης του δώματος. Απαραίτητη προϋπόθεση της κατασκευής αντεστραμμένης μόνωσης και λόγω του…