Πράσινες ταράτσες

Πράσινα δώματα/στέγες/ταράτσες. Τί είναι;

Φυτεμένα δώματα ή πράσινα δώματα ορίζονται τα τμήματα της επιφάνειας της οροφής κτηρίων, που καλύπτονται με φυτά και αποτελούνται από την κατάλληλη υποδομή (αντιριζική μεμβράνη, αποστραγγιστικό σύστημα, φίλτρα, υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών), τα φυτά και το σύστημα άρδευσης.

Τί είδους φύτευση να επιλέξω;

Η φύτευση στα πράσινα δώματα, στις πράσινες ταράτσες και στις πράσινες στέγες είναι τριών ειδών:

Eκτατική: Ανθεκτικά φυτά χαμηλής βλάστησης με  χρήση λεπτής εδαφικής στρώσης φύτευσης πάχους έως 15εκ..  Είναι μη βατό δώμα, με  χαμηλό κόστος κατασκευής και απαιτεί  περιορισμένη συντήρηση. Η στρώση φύτευσης είναι ικανή να κρατήσει κάποια ποσότητα νερού. Το  φορτίο στα πράσινα δώματα κυμαίνεται από 70 ως 140 kg/m2 κορεσμένο, και το ριζικό σύστημα των φυτών είναι επιφανειακό.

Εντατική: Η εντατική φύτευση απαιτεί μεγάλου πάχους εδαφικής στρώσης, συνήθη φυτά κήπου, (χλοοτάπητας, χαμηλοί θάμνοι και μικρά δέντρα. Τα πράσινα δώματα εντατικής φύτευσης θεωρούνται βατά, και χρησιμοποιούνται διάδρομοι πεζοδρόμησης. Η ζώνη φύτευσης απαιτεί μεγαλύτερη ζώνη φύτευσης καθώς και ζώνη αποστράγγισης.

Ημικεκτατική: Αποτελείται από σύστημα υποδομής και ελαφρύ υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών ύψους 10 έως 25εκ., με κορεσμένο φορτίο 120-250 kg/m2. Είναι ο ενδιάμεσος τύπος εντατικού και εκτατικού τύπου, εφαρμόζεται σε επικλινείς ή επίπεδες οροφές και απαιτεί συντήρηση (άρδευση, λίπανση, κλπ). Η ποικιλία των ειδών που χρησιμοποιούνται στα πράσινα δώματα, περιλαμβάνει φυσικούς τάπητες, χλοοτάπητες, ποώδη φυτά και μικρούς/μεσαίους θάμνους.

Σε τί διαφέρουν τα πράσινα δώματα/ταράτσες/ στέγες της MONOTECH;

Η Monotech εφαρμόζει ένα πρωτότυπο, ελαφρύ και εύκολο στην εφαρμογή σύστημα, με υψηλή κατακράτηση νερού, σχεδιασμένο ειδικά για πράσινες ταράτσες, στέγες και δώματα σε κατοικίες, εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια σε αστικές περιοχές.

Αποτελείται από ΤΡΟ μεμβράνη, σύστημα αποστράγγισης με ή χωρίς επιπλέον αποθήκευση νερού, υπόστρωμα φύτευσης – μοναδικό, κατοχυρωμένο,  υπόστρωμα ορυκτοβάμβακα – και ένα στρώμα με βλάστηση. Ένα τέτοιο υλικό είναι προφανές ότι είναι ιδανικό για πράσινα δώματα.

Τι οφέλη θα έχω;

Τα οφέλη από τα πράσινα δώματα είναι Περιβαλλοντικά, Οικονομικά αλλά και Κοινωνικά

Περιβαλλοντικά Οφέλη

Μείωση αστικής θερμικής νησίδας μέσω της βελτίωσης του μικροκλίματος με τη μείωση  της επιφανειακής θερμοκρασίας έως και 40 οC  σε σχέση με τα κλασικά δώματα και άρα Μείωση ενεργειακού αποτυπώματος μέσω της μείωση της ποσότητας εκπμπής του CO2 στον αέρα.

Μείωση της επιβάρυνσης των συστημάτων αποχέτευσης κατά 70-95% κατά το καλοκαίρι.

Βελτίωση ποιότητας αέρα τα πράσινα δώματα απορροφούν αιωρούμενα σωματίδιΑ, (π.χ αιθαλομίχλη, βαρέα μέταλλα, πτητικές οργανικές ενώσεις).

Δημιουργία φυσικού ενδιαιτήματος λόγω της δημιουργίας μικροκλίματος και συνθηκών για την ανάπτυξη και διαβίωση βιοποικιλότητας η οποία έχει διαταραχθεί από την υπέρμετρη αστική ανάπτυξη, τα πράσινα δώματα φαντάζουν μικρές οάσεις στην καρδιά των μητροπολιτικών κέντρων του κόσμου.

Οικονομικά Οφέλη

Αυξημένη διάρκεια ζωής του δώματος λόγω της προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Μειωμένα κόστη συντήρησης και κόστους ανακαίνισης.

Βελτίωση Ενεργειακής απόδοση μέσω της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας

κατά 25% για τη θέρμανση και το 75% για την ψύξη. τα πράσινα δώματα πραγματικά μειώνουν το αποτύπωμα μίας πολυκατοικίας!

Μείωση του θορύβου λόγω ηχομείωσης που παρέχουν οι στρώσεις προστασίας του φυτεμένου δώματος. σε αστικές περιοχές, ειδικά σε κατοικίες  κοντά σε αυτοκινητοδρόμους, σε βιομηχανικές περιοχές και σε αεροδρόμια.

Κοινωνικά Οφέλη

Ψυχολογικές θετικές συνέπειες λόγω συναισθήματος χαλάρωσης των χρηστών, στα πράσινα δώματα

Ανάπτυξη μικροκαλλιεργειών εντός του αστικού ιστού μειώνοντας το καταναλωτικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα  αλλά και του αισθήματος αυτάρκειας των χρηστών σε διατροφικούς πόρους.

ΟNE STOP SHOP

στη Monotech θα βρείτε υπηρεσίες (σχεδιασμός, προμήθεια, εφαρμογή και συντήρηση συστημάτων για μόνωση σε ένα σημείο) ενώ παρέχουμε γραπτή εγγύηση των υπηρεσιών μας.