ΕΡΓΑ

Στα έργα μας καινοτομούμε στην μόνωση, κατασκευάζουμε ρητινικά δάπεδα, δημιουργούμε πράσινα δώματα, θωρακίζουμε ενεργειακά τα κτήρια με θερμοπρόσοψη, εφαρμόζουμε θερμομόνωση δωμάτων και υπογείων και επισκευάζουμε το σκελετό που προσβάλλεται από την υγρασία.