Τα ρητινικά δάπεδα τί προσφέρουν;

Τα ρητινικά δάπεδα είναι η λύση σε βιομηχανικές χώρους με κύριο χαρακτηριστικό τη βαριά κυκλοφορία και την έκθεση σε χημικούς παράγοντες.Μεγάλο τους πλεονέκτημα: Ενιαία επιφάνεια δίχως αρμούς.
Είναι δάπεδα πολλαπλών επιστρώσεων με βάση τις συνθετικές ρητίνες γι’ αυτό και ονομάζονται ρητινικά δάπεδα. Οι ρητίνες λόγω των υψηλών μηχανικών αντοχών και του υψηλού μέτρου ελαστικότητας, επιτρέπουν τη δημιουργία μεγάλων επιφανειών χωρίς αρμούς.
Τα ρητινικά δάπεδα ανάλογα με τις απαιτήσεις, το υπόστρωμα και το είδος των ρητινών χωρίζονται σε εποξειδικά,πολυουρεθανικά, βινυλικά, ακρυλικά κτλ.

Έχουν μεγάλη ευκολία καθαρισμού και βελτιώνει τις συνθήκες υγειινής και εργασίας, χωρίς να συμβιβάζεται η υψηλή αισθητική.

Πώς επιλέγουμε ρητινικά δάπεδα;

Η επιλογή εξαρτάται από την απαιτούμενη χρήση, τον τύπο του υποστρώματος, τις συνθήκες εφαρμογής και το κόστος.

Τι τύπου υλικά (ρητίνες) χρησιμοποιούνται σε ρητινικά δάπεδα;

Χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο εποξειδικές και πολυουρεθανικές ρητίνες (βαφές ή δάπεδα), σε συστήματα 2 ή 3 συστατικών. Προηγείται πάντα η στρώση πρόσφυσης με εποξειδικά ή πολυουρεθανικά αστάρια.

Ποιες είναι οι διαφορές των 2 ρητίνων;

Τα εποξειδικά συνδυάζουν τις υψηλές μηχανικές αντοχές στα ρητινικά δάπεδα, με χαμηλό σχετικά κόστος ενώ τα πολυουρεθανικά την αντοχή σε UV ακτινοβολία και χαμηλές θερμοκρασίες.

Στη MONOTECH θα βρείτε κατάλληλα εκπαιδευμένους μηχανικούς & τεχνικούς να σας καθοδηγήσουν στη σωστή τεχνοοικονομική λύση.