εμείς

στη Monotech διαθέτουμε εξειδίκευση, τεχνογνωσία, εμπειρία, και υπερσύγχρονο εξοπλισμό, ενώ με κύρια φιλοσοφία μας την ολική κάλυψη των αναγκών σας, προσφέρουμε  συστήματα ολοκληρωμένων λύσεων σε:

Υγρομονώσεις (στεγανοποίηση σε υπόγεια, ταράτσες, πράσινα δώματα, γέφυρες, δεξαμενές)

Θερμομονώσεις (δώματα, θερμοπροσόψεις, πυλωτές, εσωτερικές θερμομονώσεις, στέγες)

Επισκευές κτιριακού κελύφους (αποκατάσταση προβλημάτων από υγρασίες)

Ρητινικά δάπεδα (Τσιμεντοειδή, εποξειδικά, πολυουρεθανικά)

Συστήματα Πράσινων Δωμάτων

το ανθρώπινο δυναμικό μας

Παράλληλα επενδύουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης με σεμινάρια από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μονωτικών υλικών και διαπιστευμένους κρατικούς φορείς.

Το αντικείμενό μας

 Η εύρεση και η τεχνικά άρτια εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και εφαρμογών ανά περίπτωση, έχτισε τη σχέση εμπιστοσύνης της Monotech με πλήθος απαιτητικών ιδιωτών ενώ ενίσχυσε την αξιοπιστία της στο χώρο των μελετητών μηχανικών και κατασκευαστικών εταιρειών, καθώς επίσης και μεταξύ επιχειρήσεων εμπορίου μονωτικών υλικών.  Η αναγνώριση της προσπάθειάς μας και η ικανοποίηση των πελατών μας, αποτελούν το εφαλτήριο για το επόμενό μας βήμα.

ΟNE STOP SHOP

Στη Monotech θα βρείτε  υπηρεσίες on-the-go (σχεδιασμός, προμήθεια, εφαρμογή και συντήρηση συστημάτων μόνωσης σε ένα σημείο) ενώ παρέχουμε γραπτή εγγύηση των υπηρεσιών μας