Έργα της Monotech

Έργο για μας σημαίνει πρόβλεψη και λύση στη στεγανοποίηση

Στα έργα μας καινοτομούμε στην υγρομόνωση, κατασκευάζουμε ρητινικά δάπεδα, δημιουργούμε πράσινα δώματα, θωρακίζουμε ενεργειακά τα κτήρια με θερμοπρόσοψη, εφαρμόζουμε θερμομόνωση δωμάτων και υπογείων και επισκευάζουμε το σκελετό που προσβάλλεται από την υγρασία.

ΟNE STOP SHOP

Στεγανοποίηση στη σημαίνει Monotech σχεδιασμός, προμήθεια, εφαρμογή και συντήρηση συστημάτων μόνωσης σε ένα σημείο, ενώ παρέχεται γραπτή εγγύηση των υπηρεσιών μας.