ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Cut & Cover

  • Τοποθεσία: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  • Επιφάνεια: 300m2
  • Κατηγορία: Στεγανοποίηση – Υγρομόνωση

Στεγανοποίηση Cut & Cover με Συνθετική Μεμβράνη.

ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Γέφυρα στην εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης

  • Τοποθεσία: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  • Επιφάνεια: 8300m2
  • Κατηγορία: Στεγανοποίηση – Υγρομόνωση

Στεγάνωση καταστρώματος γέφυρας στην εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης με μονή πλαστομερή ασφαλτική μεμβράνη.