ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Γέφυρα στην εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης