Λίγα λόγια για την θερμοπρόσοψη

Τι είναι η θερμοπρόσοψη ;

Είναι σύστημα μόνωσης και προστασίας των εξωτερικών κατακόρυφων επιφανειών  για τοιχοποιία και εφαρμόζεται τόσο σε νεοαναγειρόμενες όσο και υφιστάμενες κατασκευές.

Από τι αποτελείται η θερμοπρόσοψη;

Η θερμοπρόσοψη ή αλλιώς εξωτερική θερμομόνωση, αποτελείται από τα εξής στοιχεία:

 1. Κονίαμα πρόσφυσης (ινοπλισμένη ρητινούχα κόλλα θερμοπρόσοψης)
 2. Θερμομονωτικές πλάκες
 3. Αντιαλκαλικά βύσματα μηχανικής στερέωσης
 4. Διαμόρφωση ακμών με γωνιόκρανα και νεροσταλλάκτες
 5. Βασική στρώση επιχρίσματος με ινοπλισμένη ρητινούχα κόλλα θερμοπρόσοψης.
 6. Όπλιση επιχρίσματος με αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα
 7. Τελική αδιάβροχη στρώση επιχρίσματος

Γιατί θερμοπρόσοψη;

Όταν το κτήριο έχει θερμοπρόσοψη, τότε :

 1. Εξοικονομούνται χρήματα λόγω χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας σε θέρμανση και ψύξη.
 2. Αποφεύγεται η δημιουργία μούχλας, ανάπτυξης μυκήτων λόγω συμπύκνωσης υδρατμών στις εσωτερικές κρύες επιφάνειες.
 3. Εξασφαλίζεται υγιές εσωτερικό περιβάλλον.
 4. Διατηρείται η θερμότητα στο χώρο και μετά τη διακοπή της θέρμανσης λόγω της εκμετάλλευσης της θερμοχωρητικότητας των δομικών στοιχείων.
 5. Προστατεύονται οι εξωτερικοί τοίχοι από τις καιρικές μεταβολές.
 6. Περιορίζονται στο ελάχιστο οι θερμογέφυρες.
Τα πιστοποιημένα συστήματα για θερμοπρόσοψη, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του βιοκλιματικού σχεδιασμού των κτηρίων”

Γιατί θερμοπρόσοψη Monotech;

Η Monotech εφαρμόζει πιστοποιημένα συστήματα με ιδιαίτερη προσοχή σε  συγκεκριμένες λεπτομέρειες οι οποίες διαφοροποιούν  την ποιότητά της. Η επιμελής προεργασία, η κάλυψη κενών και τα «τελειώματα» του συστήματος γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει την απόλυτη στεγανοποίηση, προστασία και την μεγάλη διάρκεια ζωής.

Στην φάση μίας  μελέτης για θερμοπρόσοψη και και πριν την εγκατασταση,  το γραφείο θυμίζει ερευνητικό κέντρο. Υπάρχει λεπτομερής εξέταση όλων των υλικών χρήσης και simulation σε περιβάλλοντα δοκιμών. Δίνουμε λύσεις εκέι που νομίζετε ότι είναι αδύνατο να επέμβουμε.